Privacyverklaring

Privacyverklaring diëtistenpraktijk Noord-Friesland

Diëtistenpraktijk Noord-Friesland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van diëtistenpraktijk Noord-Friesland dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diëtistenpraktijk Noord-Friesland heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige’ persoonsgegevens. Alle informatie die wij verzamelen is nodig om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Diëtistenpraktijk Noord-Friesland bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Diëtistenpraktijk Noord-Friesland zal uw gegevens indien noodzakelijk, en met uw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Noord-Friesland heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Noord-Friesland zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft diëtistenpraktijk Noord-Friesland een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Noord-Friesland diëtisten blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistennf.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt. Legitimatie is altijd noodzakelijk om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Noord-Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer van de praktijk 0518-419202 of via het mailadres van de praktijk info@dietistennf.nl.

Meer informatie
Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door diëtistenpraktijk Noord-Friesland kunt u contact opnemen met ons via het algemene telefoonnummer 0518-419202 of via info@dietistennf.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Hoe scoort jouw gezondheid?

Doe de GRATIS test!

En ontvang direct jouw persoonlijke gezondheidsscore in je mailbox.

(Inclusief uitgebreid rapport)

Jouw resultaten bespreken? Plan een afspraak met ons.