Onze manier van werken

Eetgewoonten zijn persoonlijk. Daarom is ons uitgangspunt dat uw eetgewoonten de basis vormen voor ons advies op maat. Hierdoor zullen in de meeste gevallen de veranderingen zo klein mogelijk zijn, en dus voor u makkelijk in praktijk te brengen. Dat is van groot belang omdat het volgen van een dieet of advies niet een kwestie is van dagen of weken, maar veelal van maanden of jaren. Om u een advies op maat te kunnen geven zullen wij u moeten leren kennen. Tijdens gesprekken komen dan uw eet- en leefgewoonten aan de orde, in welke mate u gemotiveerd bent en vooral wat uw wensen zijn t.a.v. de voeding en de begeleiding.

Onze ervaring is dat wanneer we daar ruimschoots de tijd voor nemen de kans aanmerkelijk groter wordt dat u uw doel kunt bereiken. Al pratende ontdekt u vaak zelf knelpunten (bewustwording) en komen we mogelijk samen tot oplossingen. Onze hulpverlening bestaat o.a. uit luisteren, het beoordelen van uw eetgewoonten en het bespreken van het doel dat u wilt bereiken. Aan de hand daarvan kunnen wij u adviseren welke veranderingen in uw voeding en/of voedingspatroon daarvoor nodig zijn en kunnen wij u begeleiden bij de praktische uitvoering daarvan.

Tevens speelt voedingsvoorlichting een grote rol. Met kennis over voeding kunt u bewuster kiezen. Resultaten zijn van vele factoren afhankelijk. Hierbij speelt motivatie en het vermogen om veranderingen te willen doorvoeren een grote rol. Een doelstelling behalen is mooi, realiserend dat elke stap in de goede richting winst is! U kunt met uw vragen altijd bij ons terecht tijdens het spreekuur, maar u kunt uw vragen ook toesturen per e-mail.

Naast de individuele begeleiding op het spreekuur bieden wij ook andere diensten aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerking aan beweegprogramma’s, voorlichtingen op (basis)scholen, kookworkshops, lezingen bij verschillende verenigingen en voorlichting. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Hoe scoort jouw gezondheid?

Doe de GRATIS test!

En ontvang direct jouw persoonlijke gezondheidsscore in je mailbox.

(Inclusief uitgebreid rapport)

Jouw resultaten bespreken? Plan een afspraak met ons.