Kwaliteit

Wij staan alle drie ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kwaliteitsregister waarborgt de kwaliteit van de diëtist door bepaalde eisen te stellen aan bijscholing en andere kwaliteitsbevorderende werkzaamheden.

Wij zijn lid van Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN).